Πιστοποιήσεις

Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο FSSC 22000, που καλύπτει όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων από το «χωράφι μέχρι το ράφι».