Εγκαταστάσεις-Παραγωγή

Εγκαταστάσεις-Παραγωγή

Οι εγκαταστάσεις καταλαμβάνουν συνολικά 10.000 τετραγωνικά μέτρα και η διαδικασία παραγωγής είναι πλήρως καθετοποιημένη, εξασφαλίζοντας έτσι την σταθερή ποιότητα των προϊόντων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην επιλογή των πρώτων υλών, με αγορές απευθείας από μεμονωμένους τοπικούς παραγωγούς και ενώσεις παραγωγών. Με συνεχείς επενδύσεις σε εξοπλισμό και τεχνολογία, η Οξοποιία Ζαφειρόπουλος παραμένει στην πρωτοπορία και στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι Οξοποιητές

Το ξίδι ΠΑΝ και τα υπόλοιπα προϊόντα της εταιρείας παράγονται με τη διαδικασία της φυσικής ζύμωσης, χωρίς τεχνητές επεμβάσεις.

Φίλτρα crossflow

Η Οξοποιία Ζαφειρόπουλος είναι η εταιρεία που πρώτηχρησιμοποίησε στην Ελλάδα φίλτρα crossflow, για το φιλτράρισμα των ξιδιών ΠΑΝ. Η μέθοδος αυτή δίνει ένα διαυγές προϊόν, που δεν χρειάζεται παστερίωση,με αποτέλεσμα την προστασία της αρωματικής και γευστικής του πολυπλοκότητας.

Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου

Οι έλεγχοι στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας είναι καθημερινοί και συστηματικοί. Πραγματοποιούνται τόσο από το εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας όσο και από εξωτερικά, διαπιστευμένα εργαστήρια.

Εμφιάλωση

Τέσσερις ανεξάρτητες γραμμές εμφιάλωσης, που αξιοποιούν την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, εγγυώνται ότι τα προϊόντα ΠΑΝ θα φτάσουν στο τραπέζι σας σε άριστη κατάσταση. Ακόμη, επιτρέπουντην τυποποίηση ποικίλων συσκευασιών, που καλύπτουν πολλές και διαφορετικές ανάγκες.