Άνθρωποι

Άνθρωποι

Πέρα από τον άρτιο εξοπλισμό και τις σύγχρονες εγκαταστάσεις, η Οξοποιία Ζαφειρόπουλος πιστεύει ότι το σπουδαιότερο κεφάλαιό της είναι το ανθρώπινο δυναμικό και οι συνεργάτες της. Γι’ αυτό επενδύει συστηματικά στην εξειδίκευση και τη συνεχή επιμόρφωσή τους.