Η Οξοποιία Ζαφειρόπουλος, λόγω της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων και συσκευασιών καθώς και της ευέλικτης παραγωγής της, έχει την δυνατότητα να εμφιαλώνει προϊόντα σε μικρές αλλά και μεγάλες ποσότητες.

Έτσι εκτός των επώνυμων προϊόντων ΠΑΝ και ΠΑΝ Cream παράγει και εμφιαλώνει προϊόντα private label, για λογαριασμό ελληνικών και ξένων αλυσίδων καθώς και διανομέων τροφίμων.