Γνωρίζουμε καλά ότι για την δημιουργία ενός ποιοτικού προϊόντος είναι απαραίτητος ο διασφαλισμένος ποιοτικός ελέγχος.

Η Οξοποιία Ζαφειρόπουλος διαθέτει πιστοποίηση ποιότητας ISO 22000. Στα πλαίσια ενός διαρκούς εκσυγχρονισμού, γίνονται νέες επενδύσεις και βελτιώσεις σε ετήσια βάση, προστίθενται νέα μηχανήματα παραγωγής, σύγχρονες οικολογικές μονάδες φιλτραρίσματος, καθώς και ηλεκτρονικά όργανα ποιοτικών ελέγχων. Εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και εξωτερικά διαπιστευμένα εργαστήρια, ελέγχουν καθημερινά τις πρώτες ύλες και τα προϊόντα σε όλες τις φάσεις της παραγωγής, εμφιάλωσης και διάθεσης των προϊόντων.