Το μυστικό της παραγωγής, που περνάει από γενιά σε γενιά, βασίζεται στην απόλυτα φυσική ζύμωση των αγνών υλικών της ελληνικής γης.

Η Οξοποιία Ζαφειρόπουλος, παράγει, εμφιαλώνει και προσφέρει εκλεκτό ξίδι, εδώ και μισόν αιώνα. Τα τελευταία 30 χρόνια λειτουργεί στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της στο Πικέρμι της Αττικής, ανάμεσα στους παραδοσιακούς αμπελώνες της περιοχής. Το ξίδι παράγεται από Ελληνικά κρασιά με μια πλήρως καθετοποιημένη διαδικασία εμφιάλωσης, που βασίζεται σε τέσσερις ανεξάρτητες γραμμές παραγωγής, δίνοντας μεγάλες δυνατότητες κάλυψης ποικιλίας προϊόντων και συσκευασιών.